Vælg livrente og få penge resten af livet

Afadmin

Vælg livrente og få penge resten af livet

Pension er svært, men det er samtidig rigtig vigtigt, så der er ikke nogen vej uden om at forsøg at sætte sig ind i det.

 

Du har formentlig hørt om livrente, men hvad er det egentlig? Jo, livrenten er en opsparing til pension, som er skattebegunstiget, og det særlige ved den ligger i navnet, nemlig at den udbetales løbende livet ud. Når livrenten udbetales, bliver den beskattet på samme måde som personlig indkomst.

Livrenten er et godt supplement til pension

Den livrente, du selv har oprettet, og som du selv har indbetalt mere, er det som udgangspunkt kun dig, der kan få pengene udbetalt. Men hvis du opretter en garanti, kan du sikre dine efterladte, hvis du skulle dø, og på den måde vil de få livrenten udbetalt i henhold til den aftale, der er oprettet.

 

Livrente er en god løsning, fordi den kan sikre dig et supplement til de offentlige ydelser resten af dit liv, og pengene er ikke væk, hvis du skulle dø, inden en given garantiperiode, da pengene i så fald vil blive udbetalt til dine arvinger, til garantiperioden udløber.

Hvordan og hvornår kan du oprette en livrente?

 

Det er aldrig for sent at oprette en livrente, og der er ikke noget loft over dine indbetalinger, som er fradragsberettigede, hvis indbetalingerne sker via din arbejdsgiver. Hvis du indbetaler privat, gælder der lidt andre regler, men du har stadig mulighed for at få fradrag.

 

Der gælder nogle specifikke regler for udbetalingen af livrenten, lige som det er tilfældet for andre typer af pensionsopsparinger. Der vil med en livrente altid være tale om en månedlig udbetaling.

 

Normalt begynder udbetalingerne, når du bliver pensioneret, men der er mulighed for at få livrenten udbetalt tidligere. Men hvis udbetalingerne sker, før du når efterlønsalderen, vil du skulle betale en afgift på 60 %.

Om forfatteren

admin administrator