Vælg en permanent makeup uddannelse

Afadmin

Vælg en permanent makeup uddannelse

Hvis du er interesseret i at lære at lave permanent makeup, kan du tage en uddannelse inden for området. Du skal vælge en permanent makeup uddannelse, hvis du ønsker at lære at lave 3D bryn og eyeliner. Det er nogle af de basale færdigheder, som du starter med at lære på grunduddannelsen. Efterfølgende har du mulighed for at bygge mere på. Grunduddannelsen indeholder:

  • Oplæring i 3D bryn og eyeliner
  • 6 undervisningsdage opdelt i 4 og 2 dage med 4-6 ugers interval
  • Én underviser pr. 2 elever

Du får både praktisk og teoretisk undervisning, og uddannelsen er opbygget, så din læring bliver optimeret. Du skal være forberedt på, at der vil være hjemmearbejde i det tidsrum, hvor du ikke er til stede på uddannelsen. Her har du mulighed for at teste de ting, du har lært indtil videre.

Når du er færdig med basisuddannelsen, modtager du et diplom. Der er ingen eksaminer på basisdelen af permanent makeup uddannelse, men dine underviser holder løbende øje med dig for at vurdere dit niveau.

Efter kurset har du kompetencer til at lave:

  • Tynd øvre/nedre eyeliner
  • 3D bryn på et grundlæggende niveau

21483698392_5b03432089Byg videre på permanent makeup uddannelse

Når du er færdig med basisuddannelsen har du mulighed for at gå op til en endelig eksamen. Det kræver, at du melder dig til mastertræning. Det er forskelligt, hvor meget du har behov for, men kravet er minimum to træningsgange. Det giver dig den påkrævede erfaring og de kompetencer, du skal bruge for at kunne bestå eksamen.

Den endelige eksamen på permanent makeup uddannelse har både en teoretisk og en praktisk del. Begge dele skal bestås, hvis du skal have dit eksamensbevis. Det er altså vigtigt, at du går op i begge dele i løbet af din uddannelse, da det ikke er nok kun at være god praktisk. Når du består din eksamen kommer du på listen på Ecuri.dk som eksamineret samarbejdspartner.

For at kunne starte på permanent makeup uddannelse skal du sørge for anskaffe en permanent makeup maskine. Det kan for eksempel være en Derma Medical III, som lever op til de krav, som bliver stillet til maskinen fra uddannelsens side.

Derudover er det en fordel, hvis du har kendskab til hygiejnisk og sterilt arbejde, har en baggrund som enten kosmetolog, frisør eller anden erfaring med skønhedsbehandlinger og driver en klink eller er ansat på klinik.

Om forfatteren

admin administrator